Elk schooljaar verschijnt er in een van de eerste weken een vernieuwde schoolgids voor het betreffende jaar.
De schoolgids is een belangrijk instrument naar u als ouders. U vindt er alle relevante informatie betreffende de Hubertusschool in het algemeen en het nieuwe schooljaar in het bijzonder. De huidige geactualiseerde schoolgids kunt u in zijn geheel downloaden zowel als .pdf als ook .docxbestand. Ga naar > Downloads.

 

.