Wie is wie oftewel: welk gezicht zit achter welke naam verscholen? Ouders van bijvoorbeeld kleuters weten vaak niet wie/ welke gezichten in de midden- en bovenbouw werken. Vandaar dat u de namen en bijbehorende gezichten van het onderwijzend personeel van de Hubertusschool kunt opzoeken in een powerpointpresentatie. Deze is te downloaden via < Oudermenu - downloads>.