Mocht u een klacht hebben die door onze school (leerkrachten en/of directie) naar uw mening niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan heeft u de mogelijkheid
deze klacht neer  te leggen bij Stichting Swalm & Roer.  De contactpersoon voor de ouders van onze school is:
* Dhr. Henny Maas, Way Broek 2, 6041 PJ Roermond. Tel.: 0475-330665.
Hij geleidt ouders, die een klacht willen indienen, door naar de vertrouwenspersoon.