Onder het menu-item [foto's]  vindt u een aantal onderwerpen, elk met een eigen (sub)menu-item dat u rechtstreeks naar een 'galerij' voert. Een eerste onderwerp is ICC (cultuur): u vindt hier eenbloemlezing van door leerlingen gemaakte werkjes die het gebouw binnenin opsieren.