Hier worden verschillende documenten ter download aangeboden. Sommigen daarvan zijn aan de actualiteit gebonden en staan er tijdelijk op. De te downloaden documenten zijn ofwel PDF of Doc (Word)bestanden. PDF-bestanden kunt U eenvoudig (automatisch) openen met de Adobe Reader (voorheen Acrobat Reader). Mocht deze niet op uw computer staan, dan kunt u deze software hier gratis downloaden.
De volgende bestanden kunnen worden gedownload:

Vast

 • Formulier verlofaanvraag minder dan 10 dagen;
 • Formulier verlofaanvraag meer dan 10 dagen;
 • Schoolgids 2016-2017;
 • Schooljaarplan 2016-2017;
 • Schooljaarplan 2015-2019;
 • Smoelenboek Hubertus 2016-2017;
 • Pestprotocol Hubertusschool;
 • Medicijnprotocol;
 • Overzicht e-mailadressen Hubertusschool;
 • Klachtenregeling Swalm en Roer;
 • Gedragscode Swalm en Roer.

Tijdelijk

 • Nieuwsbrieven;
 • Surfspot.nl  infofolder.