Ontruiming
Mocht zich daadwerkelijk iets voordoen waardoor we de school moeten ontruimen, dan handelen wij volgens onderstaande procedure.
Het ontruimingsalarm wordt in werking gesteld. Iedereen verlaat het gebouw volgens de normale procedure en verzamelt zich, in de rij per groep, voor de school. Wanneer het schoolgebouw bijvoorbeeld door brand niet meer te betreden is, vertrekken wij omwille van de veiligheid naar de sporthal aan de Offerkamp. Kinderen en leerkrachten krijgen daar dan onderdak. Alle kinderen gaan mee en nemen per groep plaats in de sporthal. Ouders kunnen hun kind in de sporthal ophalen en meenemen nadat ze het duidelijk hebben afgemeld bij de groepsleerkracht. U kunt uw kinderen niet eerder meenemen, bijvoorbeeld uit de rij, om onoverzichtelijkheden te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

De telefoon en het beantwoorden hiervan heeft op zo’n moment geen prioriteit. Het heeft dan ook geen zin te proberen de school te bereiken. Vanuit de sporthal nemen wij zo snel mogelijk contact op met ouders zodra we zicht hebben op mogelijke vervolgstappen. Houd ook Isy in de gaten.

Mocht een ontruiming(soefening) plaatsvinden bij het begin of het einde van de ochtend/middag, dan verzoeken we ouders en andere wachtenden, ruimte te geven aan de kinderen en leerkrachten.

Inruiming
Bij een inruiming (sirene gaat in het dorp , een gifwolk o.i.d.) geven we iedereen, mondeling, het sein om ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven. De directie houdt vervolgens via de media berichten omtrent de ernst en de hoedanigheid in de gaten en treedt hiervoor in overleg met het Hoofd-BHV. Naar aanleiding hiervan worden vervolgstappen bepaald, waaronder de berichtgeving naar ouders. Wij zullen daarvoor Isy gebruiken, omdat we met dit medium snel alle ouders tegelijkertijd kunnen informeren.