Leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben elke vrijdagmiddag vrij.  Naast onderstaande vakanties zijn er nog enkele losse vrije dagen voor de leerlingen i.v.m. studiedagen en de Eerste Communie.  Alles is opgenomen in het overzicht dat hieronder volgt.
Als er in uitzonderlijke gevallen een extra vrije dag wordt ingepland, zult U altijd op tijd worden ge├»nformeerd via Isy of middels een speciale nieuwsbrief. 

 

JAARROOSTER VAKANTIEDATA en andere VRIJE DAGEN 2017- 2018

1      Herfstvakantie           

 Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017

2  Kerstvakantie

 Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

3

 Voorjaarsvakantie

 Maandag 12 t/m vrijdag 16 februari 2018

4

 Meivakantie

 Maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2018

5

 Zomervakantie

 Maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018

6

 Nieuwe schooljaar

 Maandag 20 augustus 2018:
 1e lesdag schooljaar 2018- 2019

 

Vrije dagen/ middagen
Sint Nicolaas: woensdag 6 december 2017;
Vrijdagmiddag voor Carnaval: 9 februari 2018;
Vrijdagmiddag op Goede Vrijdag: 30 maart 2018;
Paasmaandag: 2 april 2018;
Vrijdagmiddag 20 april 2018;
Hemelvaart: donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018;
Pinksteren: maandag 21 mei 2018;
Studiedag team: maandag 4 juni 2018;
Vrijdagmiddag laatste schooldag: 6 juli 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomervakantie

 Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2017